Felelősségvállalás

A Musashi Hungary és dolgozói felelősséggel tartoznak egymásnak, partnereiknek, a körülöttük élő közösségeknek és a környezetnek.  Magatartásunkért, tetteinkért és eredményeinkért, mind egyénileg, mind pedig közösségi szinten vállaljuk a felelősséget. A helyi törvények, a Vállalat értékeinek tiszteletben tartása, a szabályzatok, eljárások betartása nem választható lehetőség, hanem kötelező. Azért vannak, hogy védjék a dolgozókat, a vevőket, a szállítókat és magát a vállalatot is a helytelen cselekményektől.

SAJÁT ÜZLETI ETIKAI KÓDEX

A fentiek alapján cégünk kidolgozta saját Üzleti Etikai Kódexét, mely segít megismerni közös felelősségi területeinket, és olyan fontos jogi és etikai kérdésekre hívja fel a figyelmünket, amelyek felmerülhetnek munkánk során. A Kódex nem tartalmazza az összes Vállalati-szabályzatot, -eljárást és -előírást, viszont példákat ad, hogy a Vállalat üzleti tevékenysége során milyen alapértékek szerint jár el, és milyen magatartási elvárásai vannak a munkatársakkal szemben a Vállalat üzleti tevékenységének végzése során.